Referater fra bestyrelsesmøder

Her kan du få overblik over emner drøftet i Fynslands bestyrelse 2021.

DATO

DAGSORDEN

DOWNLOAD

12/10 2021

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Siden sidst
4. Status på lokalrådene
5. Kommende aktiviteter
– Varmeplansmøde
– Landsbyplaner
– Fynslands strategi
– Evaluering af mødestruktur
6. Kommunikation
7. Evt.
8. Nyt møde

12/10 2021

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Siden sidst
4. Status på lokalrådene
5. Kommende aktiviteter
– Varmeplansmøde
– Landsbyplaner
– Fynslands strategi
– Evaluering af mødestruktur
6. Kommunikation
7. Evt.
8. Nyt møde

19/9 2021

Visionsdag

18/8 2021

1. Kort indflyvning fra lokalråd og egne
2. Visionsdag for Fynsland
3. Indsatspunkter
4. FMK budget 2022
5. Opsamling på diverse sager

14/6 2021

1. Varmeforsyning
2. Slå i gangpuljen
3. Dialogmøde med KLU 16. juni
4. Indsatspunkter
5. Egnsmøder
6. Opsamling på diverse sager v. formand
7. EVT.

18/5 2021

1. Varmeforsyning
2. Slå i gangpuljen
3. Dialogmøde med KLU 16. juni
4. Indsatspunkter
5. Egnsmøder
6. Opsamling på diverse sager v. formand
7. EVT.

14/4 2021

1. Varmeforsyning
2. Landdistriktspuljen / Slå i gang puljen
3. Indsatspunkter
– Landsbyplaner
– Verdensmålsudvalget
– Kommunalvalg
– Kurser for lokalråd
– Film om lokalråd
– Bredbånd
4. Dialog med KLU

9/3 2021

1. Indsatsområder
2. Blomsterfrø og Affaldsindsamling
3. Evt.

9/2 2021

1. Konstituering
2. Forretningsorden
3. Evaluering af årsmøde
4. Indsatser 2021
5. Slå i gang puljen
6. Landsbyplaner
7. Verdensmålsudvalget
8. Igangværende sager
9. Evt.

3/2 2021

ÅRSMØDE

1. Oplæg Hanne Tanvig – Lokal strategisk kapacitet
2. Årsmøde jf. vedtægter
3. Regnskab

Referat
Årsrapport
Revisionsprotokol
Regnskabserklæring

18/1 2021

1. Dialogmøde med KLU 20. januar 2021
2. Skolestruktur
3. Høringssvar på flextrafik
4. Arbejdsopgaver Landdistriktskoordinator
5. Egnsmøder
6. Evt.

12/11 2020

1. Landsbyanalysen
2. Indsatser 2021
3. Redegørelse over forløb i Kværndrup
4. Kriterier for LD-pulje 21 og Slå i gang pulje 21
5. Landsbyplaner
6. Verdensmålsudvalget
7. Årsmøde
8. Kursus for lokalråd
9. Evt.
– Borgerbudget

7/10 2020

1. Landsbyanalysen
2. Landsbyplaner
3. Legepladser i FMK
4. Verdensmålsudvalget
5. Bredbånd
6. Markedsføring af lokalråd
7. Evt.
– Kompensation til forsamlingshuse
– Borgerbudget
– Landdistrikternes Fællesråd

16/9 2020

1. Egnsmøder
2. Landsbyplaner
3. Legepladser i FMK
4. Verdensmålsudvalget
5. Affaldsindsamling 19.9.20
6. Bredbånd
7. Årets Landsby
8. Evt.

25/8 2020

1. Dialogmøde med KLU
2. Egnsmøder
3. Landsbyplaner
4. Verdensmålsudvalget
5. Affaldsindsamling 19.9.20
6. Bredbånd
7. Evt.
– Tilflytterarrangement Veterantog

18/6 2020

1. Mobilmaster
2. NaboGO
3. Forsikring
4. Landsbyplaner
5. Dialogmøde med KLU
6. Evt.
– Sommerarrangement 17. aug.

4/6 2020

1. Verdensmålsudvalg
2. Landsbyplaner
3. NaboGO
4. Forsamlingshuse hjælpepakke
5. Evt.

13/5 2020

1. Aftenskoler og landdistrikter
2. NaboGO
3. Landsbyanalyse
4. Slå i gang puljen
5. Verdensmålsudvalg
6. Evt.

30/4 2020

1. Verdensmålsudvalget
2. NaboGO
3. Aftenskoler
4. Landsbyanalyse
5. Evt.

23/4 2020

1. Evaluering af borgerbudget
2. NaboGO
3. Landsbyanalysen og landsbyplaner
4. Landdistriktspuljen
5. Indsatsområder 2020
6. Evt.

23/3 2020

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Landdistriktskonference og årsmøde
3. Landsbyanalyse og landsbyplaner
4. Kalender for Fynsland 2020
5. Borgerbudget
6. Indsatsområder 2020
7. Evt.