Referater fra bestyrelsesmøder

Her kan du få overblik over emner drøftet i Fynslands bestyrelse.

DATO

DAGSORDEN

REFERAT DOWNLOAD

28/09.2023

 1. Valg af ordstyrer/dirigent og referent
 2. Fyns-Als Broen
 3. Afvikling af bestyrelsesmøder
 4. Slå i gang puljen
 5. Forretningsorden og vedtægter
 6. Indsatsområder og handleplan for 2023
 7. Årshjul
 8. Egnsmøder og Buddie
 9. Fynslands ageren ift. FMKs nye udviklingsstrategi
 10. Næste møde 22. aug. kl. 19.00 Nr. Broby
 11. Evt.
download referat

28/06.2023

 1. Valg af ordstyrer/dirigent og referent
 2. Fyns-Als Broen
 3. Afvikling af bestyrelsesmøder
 4. Slå i gang puljen
 5. Forretningsorden og vedtægter
 6. Indsatsområder og handleplan for 2023
 7. Årshjul
 8. Egnsmøder og Buddie
 9. Fynslands ageren ift. FMKs nye udviklingsstrategi
 10. Næste møde 22. aug. kl. 19.00 Nr. Broby
 11. Evt.
download referat

30/05.2023

 1. Valg af ordstyrer/dirigent og referent
 2. Fyns-Als Broen
 3. Slå i gang puljen
 4. forretningsorden og vedtægter
 5. Indsatsområder og handleplan for 2023
 6. Bredbåndspuljen 2023
 7. Årshjul
 8. Egnsmøder og Buddie
 9. Fynslands ageren ift. FMKs nye udviklingsstrategi
 10. Næste møde 22. au. kl. 19.00 Nr. Broby
 11. Evt.
download referat

30/05.2023
Repræsentantskabsøde
Ekstraordinær generalforsamling

 1. Valg af ordstyrer/dirigent og referent
 2. Godkendelse af mødeindkaldelse samt forslag til dagsorden
 3. Godkendelse af vedtægtsændringer
 4. Valg af revisor
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Evt.
download referat

3/05.2023

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Evaluering af dialogmøde
 3. Indsatsområder og handleplan for 2023
 4. Løbende og kommende opgaver – hvad kalder de på?
 5. Input fra politisk udvalg
 6. Evt.
 7. Nyt møde
 8. Buddieoversigt
download referat

12/04.2023

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Konstituering
 3. Sådan gør vi det sjov og berigende at være Fynslands bestyrelse
 4. Ekstraordinær generalforsamling – regnskab
 5. Fynslands strategi
 6. Forsikring
 7. Dialogmøde med KLU 19. april
 8. Nordic Performance Art
 9. Landdistriktspuljen og slå i gang puljen
 10. Evt.
 11. Nyt møde
download referat

28/03.2023
Årsmøde

Dagsorden ift. vedtægter

 1. Beretning for det forløbne år
 2. Fremlæggelse  af regnskab til godkendelse
 3. Præsentation af valgte repræsentanter til Fynslands bestyrelse
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af revisor
download referat
Formands beretning
Regnskab

22/02.2023

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Årshjul
 3. Årsmøde 28. marts
 4. Opsamling på egnsmøder
 5. Slå i gang puljen
 6. Evt.
download referat

10/01.2023

 1. Formøde med Christian Tønnesen, der laver oplæg omkring DK2020 og Varmeplan
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. 2023
 4. Buddieordning
 5. Egnsmøde / Årsmøde 28.3.2023
 6. Opfølgning på strategiske indsatsområder
 7. Evt.
 8. Nyt møde
download referat

23/11.2022

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Buddieordning
 3. Landdistriktspuljen
 4. Dialogmøde
 5. Strategi for formandsskifte
 6. Årsmøde
 7. Opfølgning på de fire strategiske indsatsområder
 8. Evt.
 9. Nyt møde
download referat

19/9.2022

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Buddieordning
 3. Fynslands strategi
 4. Slå i gang puljen og Landdistriktspuljen
 5. Høring på FMKs udviklingsstrategi
 6. Fibernet
 7. Evt.
 8. Nyt møde
download referat

18/8.2022

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Buddieordning
 3. Fynslands strategi
 4. FMK budget
 5. Kommende tiltag og arrangementer
 6. Fibernet
 7. Slå i gang puljen
 8. Økonomi
 9. Evt.
 10. Nyt møde
download referat

16/6.2022

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Nye egnsrepræsentanter fra MitMidtfyn
 3. Status fra Buddies og træffemøder
 4. Fynslands strategi
 5. Borgerbudget
 6. Fibernet
 7. Transport
 8. Evt.
 9. Nyt møde
download referat

24/5.2022

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Status fra Buddies
 3. Fynslands strategi
 4. Kollektiv trafik og Sundhedspolitik
 5. Bestyrelsens virke
 6. Fibernet
 7. Træffemøder
 8. Evt.
 9. Nyt møde
download referat

28/3.2022

 1. Valg af ordstyrer
 2. Præsentation af ny bestyrelse
 3. Velkomstmøder
 4. Fynslands strategi
 5. Ny hjemmeside
 6. Evt.
 7. Nyt møde
download referat

24/2.2022
Konstituerende
bestyrelsesmøde

 1. Valg af ordstyrer
 2. Præsentation af ny bestyrelse
 3. Velkomstmøder
 4. Fynslands strategi
 5. Ny hjemmeside
 6. Evt.
 7. Nyt møde
download referat

21/2.2022
Årsmøde

 1. Formandens beretning
 2. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 3. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændringer
  2. Vedligeholdelse af legepladser og legepladsstrategi i landdistrikterne
  3. Fælles løsninger med varmepumper, der hvor fjernvarmen ikke kommer ud
  4. Busruter i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der er besparelsesforslag
 4. Præsentation af valgte repræsentanter til Fynslands bestyrelse og  valg af revisor
Program og regnskab
Referat
Formandsberetning

21/2.2022
Repræsentantskabsmøde

 1. Introduktion til Fynslands visionsproces
 2. Introduktion til Fynslands vision
 3. Introduktion til Kerneopgaven
  1. Udviklingsplaner
  2. Kommunikation
  3. Klimalandsby
  4. Demokratisk dannelse
 4. Strategi for landsbyindsatsen

31/01.2022

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Godkendelse af sidste referat
 3. Velkomstmøder
 4. Kriterier for FMKs Landdistriktspulje og Slå i gang pulje
 5. Fynslands strategi
 6. Planlægning af repræsentantskabsmøde og årsmøde
 7. Ny hjemmeside for Fynsland
 8. Evt.
 9. Nyt møde

02/12.2021

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Godkendelse af sidste referat
 3. Opfølgning på:
  1. Evaluering af dialogmøde med Kultur og Lokalsamfundsudvalget
  2. Velkomstbrev til ny kommunalbestyrelse
  3. Varmeplansanalyse
  4. evaluering af borgerbudget
 4. Kommende aktiviteter
  1. Planlægning af åsmøde
  2. Ny hjemmeside for Fynsland
  3. Kommunikation
 5. Evt.
 6. Nyt møde

11/11.2021

 1. valg af ordstyrer og referent
 2. godkendelse af sidste refverat
 3. Opfølgning på
  1. Slå i gang puljen
  2. Områdefornyelse
  3. Varmeplansanalyse
  4. Legepladsproblematikken
 4. Kommende aktiviteter
  1. Dialogmøde med KLU 24.11.21
  2. Fynslands strategi – handleplan
  3. Ny hjemmeside for Fynsland
 5. Kommunikation
 6. Evt.
 7. Nyt møde

12/10 2021

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Siden sidst
4. Status på lokalrådene
5. Kommende aktiviteter
– Varmeplansmøde
– Landsbyplaner
– Fynslands strategi
– Evaluering af mødestruktur
6. Kommunikation
7. Evt.
8. Nyt møde

12/10 2021

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af sidste referat
3. Siden sidst
4. Status på lokalrådene
5. Kommende aktiviteter
– Varmeplansmøde
– Landsbyplaner
– Fynslands strategi
– Evaluering af mødestruktur
6. Kommunikation
7. Evt.
8. Nyt møde

19/9 2021

Visionsdag

18/8 2021

1. Kort indflyvning fra lokalråd og egne
2. Visionsdag for Fynsland
3. Indsatspunkter
4. FMK budget 2022
5. Opsamling på diverse sager

14/6 2021

1. Varmeforsyning
2. Slå i gangpuljen
3. Dialogmøde med KLU 16. juni
4. Indsatspunkter
5. Egnsmøder
6. Opsamling på diverse sager v. formand
7. EVT.

18/5 2021

1. Varmeforsyning
2. Slå i gangpuljen
3. Dialogmøde med KLU 16. juni
4. Indsatspunkter
5. Egnsmøder
6. Opsamling på diverse sager v. formand
7. EVT.

14/4 2021

1. Varmeforsyning
2. Landdistriktspuljen / Slå i gang puljen
3. Indsatspunkter
– Landsbyplaner
– Verdensmålsudvalget
– Kommunalvalg
– Kurser for lokalråd
– Film om lokalråd
– Bredbånd
4. Dialog med KLU

9/3 2021

1. Indsatsområder
2. Blomsterfrø og Affaldsindsamling
3. Evt.

9/2 2021

1. Konstituering
2. Forretningsorden
3. Evaluering af årsmøde
4. Indsatser 2021
5. Slå i gang puljen
6. Landsbyplaner
7. Verdensmålsudvalget
8. Igangværende sager
9. Evt.

3/2 2021

ÅRSMØDE

1. Oplæg Hanne Tanvig – Lokal strategisk kapacitet
2. Årsmøde jf. vedtægter
3. Regnskab

Referat
Årsrapport
Revisionsprotokol
Regnskabserklæring

18/1 2021

1. Dialogmøde med KLU 20. januar 2021
2. Skolestruktur
3. Høringssvar på flextrafik
4. Arbejdsopgaver Landdistriktskoordinator
5. Egnsmøder
6. Evt.

12/11 2020

1. Landsbyanalysen
2. Indsatser 2021
3. Redegørelse over forløb i Kværndrup
4. Kriterier for LD-pulje 21 og Slå i gang pulje 21
5. Landsbyplaner
6. Verdensmålsudvalget
7. Årsmøde
8. Kursus for lokalråd
9. Evt.
– Borgerbudget

7/10 2020

1. Landsbyanalysen
2. Landsbyplaner
3. Legepladser i FMK
4. Verdensmålsudvalget
5. Bredbånd
6. Markedsføring af lokalråd
7. Evt.
– Kompensation til forsamlingshuse
– Borgerbudget
– Landdistrikternes Fællesråd

16/9 2020

1. Egnsmøder
2. Landsbyplaner
3. Legepladser i FMK
4. Verdensmålsudvalget
5. Affaldsindsamling 19.9.20
6. Bredbånd
7. Årets Landsby
8. Evt.

25/8 2020

1. Dialogmøde med KLU
2. Egnsmøder
3. Landsbyplaner
4. Verdensmålsudvalget
5. Affaldsindsamling 19.9.20
6. Bredbånd
7. Evt.
– Tilflytterarrangement Veterantog

18/6 2020

1. Mobilmaster
2. NaboGO
3. Forsikring
4. Landsbyplaner
5. Dialogmøde med KLU
6. Evt.
– Sommerarrangement 17. aug.

4/6 2020

1. Verdensmålsudvalg
2. Landsbyplaner
3. NaboGO
4. Forsamlingshuse hjælpepakke
5. Evt.

13/5 2020

1. Aftenskoler og landdistrikter
2. NaboGO
3. Landsbyanalyse
4. Slå i gang puljen
5. Verdensmålsudvalg
6. Evt.

30/4 2020

1. Verdensmålsudvalget
2. NaboGO
3. Aftenskoler
4. Landsbyanalyse
5. Evt.

23/4 2020

1. Evaluering af borgerbudget
2. NaboGO
3. Landsbyanalysen og landsbyplaner
4. Landdistriktspuljen
5. Indsatsområder 2020
6. Evt.

23/3 2020

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Landdistriktskonference og årsmøde
3. Landsbyanalyse og landsbyplaner
4. Kalender for Fynsland 2020
5. Borgerbudget
6. Indsatsområder 2020
7. Evt.