Hvad er et lokalråd

Et lokalråd er et demokratisk lokalt samarbejdsforum, der dækker et afgrænset geografisk område, som i udgangspunktet følger kirke og sognegrænser.

Udvikling i lokalsamfundene

I lokalrådene sidder blandt andet engagerede og aktive borgere, foreningsrepræsentanter og repræsentanter for erhvervs- og forretningslivet. Alle med det mål for øje at medvirke til at skabe udvikling i og af deres lokalsamfund gennem fælles indsats, og gennem samarbejde med de øvrige lokalråd, Fynsland og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Alle borgere kan i udgangspunktet være med i lokalrådet og kan vælges ind  på lokalrådets årlige generalforsamling.

Åbent og demokratisk forum

Lokalrådet er hele lokalsamfundets råd og skal derfor være et åbent og demokratisk forum med åbne møder, hvor alle kan deltage og alle kan komme til orde.

Lokalrådets øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der typisk afholdes i årets første kvartal. Her vælger de fremmødte borgere medlemmerne til lokalrådets bestyrelse, der oftest består af 5 til 10 medlemmer.

Lokalråd i forstadsbånde

Lokalråd MitMidtfyn

Lokalråd Faaborgegnen

I Faaborg-Midtfyn Kommune  findes 21 lokalråd.
Nedefor kan du se hvor lokalrådene er placeret rundt om i kommunen