Referater fra egnsmøder i Forstadsbåndet

Her kan du få overblik over emner drøftet på egnsmøder i forstadsbåndet

DATO

DAGSORDEN

DOWNLOAD

26/01 2021

1. Status fra de enkelte lokalråd
2. Orientering fra Fynalnd dialogmøde med KLU
3. Udpegning af repræsentanter til Fynslands bestyrelse
4. Status på velkomstbrev
5. Orientering om Landdistriktspuljen 2021
6. Borgerbudget
7. Evt.

07/01 2020

1. Landsbyanalyse
2. Landdistriktskonference
3. Borgerbudget
4. Valg af repræsentanter til Fynslands bestyrelse
5. Evt.