FMK Landdistriktspulje

Landdistriktspuljen 2023  Søg puljen 

Med landdistriktspuljen ønsker Faaborg-Midtfyn Kommunes, at støtte op om projekter og ildsjæle, der udvikler attraktive by- og lokalsamfund. Puljen støtter især projekter der;

 • understøtte handlinger i forbindelse med landsbyplaner, samt udarbejdelse af nye landsbyplaner/udviklingsplaner
 • understøtte tiltag, der arbejder med klima og bæredygtighed samt FN´s øvrige verdensmål”
 • Der indarbejder en eller flere af de 9 anbefalinger i FMK’s Landsbyanalyse 2019

Formål

Puljen har ansøgningsfrist 1. oktober 2023.
Fynsland, paraplyorganisation for lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune giver forud for politisk behandling indstillinger til projekterne.

Det overordnede mål med Landdistriktspuljen er at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder ved bl.a.:

 • At skabe nye, varige og utraditionelle arbejdspladser i landdistrikterne – herunder nicheproduktion – eventuelt som en kombination af privat og offentligt arbejde
 • At styrke bosætningen i landdistrikterne
 • At arbejde med boligudvikling og tilpasning af bygninger i landsbyer
 • At styrke integrationen af nye landdistriktsborgere
 • At fastholde og udvikle den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrke initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
 • At skabe god infrastruktur og nye muligheder for mobilitet
 • At skabe nye funktioner i lokalområdet, gentænke landsbyen eller skabe ny selvforståelse af landsbyen gennem arbejdet med lokale potentialeplaner
 • At skabe nye muligheder for en større grupper borgere i lokalområdet
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”
 • At understøtte tiltag der arbejder med klima og bæredygtighed samt FN’s øvrige Verdensmål

Kriterier

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse samt drift. Med drift forstås bl.a. vedligeholdelse af områder og ejendomme, administration af hjemmesider, revision, generalforsamling, handleplan, udarbejdelse af vedtægter samt interne møder
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer, skal dette oplyses i ansøgninge

Ansøgninger vil i særlig grad blive vurderet på:

 • om projektet styrker samarbejdet mellem lokale foreninger, borgergrupper og institutioner
 • om de opfylder et eller flere af de overordnede mål for landdistriktspuljen
 • om der understøtter handlinger i forbindelse med landsbyplaner, samt udarbejdelse af nye landbyplaner/udviklingsplaner
 • kvaliteten og omfanget af borgerinddragelse i projektet
 • projektets sammenhæng med kommunens Udviklingsstrategi
 • projektets sammenhæng til FMK’s Landsbyanalyse 2019
 • projektet understøtter tiltag, der arbejder med klima og bæredygtighed samt FN´s øvrige verdensmål”

Hvem kan der ydes tilskud til?

Der kan ydes tilskud til foreninger, selvejende institutioner eller lignende. Selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.
Der yder ikke tilskud til enkeltpersoner.