Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget

Udviklingspuljen Under Folkeoplysningsudvalget    Søg puljen 

Udviklingspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger og andre typer foreninger f.eks. selvorganiserede grupper, hvis formål falder uden for andre tilskudsmuligheder

Kriterier

Puljen kan bl.a. anvendes til:

  • Etablering af nye foreninger og aktiviteter
  • Nye initiativer eller grene i eksisterende foreninger
  • Udviklingsforløb – f.eks. støtte til procesforløb
  • Partnerskaber – f.eks.
   • Mulighed for at søge støtte til opstart af samarbejdsprojekter med f.eks. andre foreninger/aftenskoler, institutioner, idrætsfaciliteter, frivillige sociale eller kulturelle foreninger, øvrige aktører mv.
   • ”Den åbne skole”, hvor der kan søges støtte til opstart af projekter mellem skole og foreninger eller projekter i samarbejde med andre offentlige institutioner.
  • Initiativer eller projekter, der kan skabe aktiviteter for udsatte eller funktionshæmmede borgere vil blive prioriteret højt
  • Tilbud, som tiltrækker børn, unge og nye grupper.
  • Nye aktiviteter – f.eks. tilpasset befolkningens nye idrætsvaner
  • Sundhedsfremmende foranstaltninger
  • Tværgående initiativer/aktiviteter, der går på tværs af discipliner og/eller foreninger
  • Talentarbejde – der kan gives støtte til talentudvikling af børn og unge.
  • Enkeltstående projekter
  • Yderligere relevant uddannelse ved nye initiativer

Formål

Udviklingspuljen kan støtte en bred variation af aktivitetsskabende og nytænkende projekter i såvel foreningslivet, som uden for foreningslivet (selvorganiserede aktiviteter). Puljen har til formål at understøtte nye folkeoplysende aktiviteter, men kan også bruges, hvor det øvrige tilskudssystem ikke dækker – herunder andre typer af foreninger eller selvorganiserede grupper. Puljen støtter projekter med relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.