Fynslands strategi

Vi arbejder for at borgerne er medskabere af stærke landsbyer og lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Målet er mangfoldige landsbyer med plads til vækst og balance til naturen og hvor det gode liv med fællesskaber og tillid kan leves.

Det sker gennem samarbejde med lokalråd, kommunen og andre samarbejdspartnere.

Kerneopgaven for Fynsland

At understøtte lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune i at udvikle sig på egne præmisser.

Kerneopgaven udmøntes gennem nedenstående indsatsspor

Udviklingsplaner

Vi understøtter differentierede tilgange til arbejdet med lokale procesforløb, med det mål  at engagere borgerne til at deltage i udvikling af eget lokalområde.

Klimalandsby

Via praksis handling, videndeling og inspiration løfter vi sammen med lokalråd, borgere og samarbejdspartnere  klimindsatsen i landsbyerne.

Kommunikation

Vi arbejder løbende med at  udbygge en differentieret og målrettet kommunikation til lokalråd og landsbyerne.

Kompetanceudvikling

Via praksis handling, videndeling og inspiration vil vi bidrage til lokal demokratiske deltagelse. Det sker gennem understøtning og kompetence løft til lokalråd.