Hvad kan du gøre for at få fjernvarme i dit område?

Bor du i et område, hvor fjernvarme er tilgængeligt i dag, skal du kontakte dit lokale fjernvarmeselskab for at høre om dine muligheder for grøn og billig varme.
Konvertering til fjernvarme i eksisterende områder er som regel relativt ukompliceret.
Bor du på Faaborg, kan du rette henvendelse til:
FFV Varme A/S. Web: FFV Energi & Miljø A/S – energi til mere, E-mail: ffv@ffv.dk,
Tlf. 62 61 16 66, Korsvangen 6A, 5750 Ringe.

Bor du i Kværndrup, kan du rette henvendelse til:
Kværndrup Fjernvarme. Web: Forside (kvaerndrupfjernvarme.dk), E-mail info@kvaerndrupfjernvarme.dk,
Tlf 62 27 13 19, Bøjdenvejen 22B, 5772 Kværndrup

Bor du i Espe, Fjellerup, Gislev, Ringe, Ryslinge kan du rette henvendelse til
Midtfyns Energi, Web: Om os – Midtfyns Energi, E-mail: el@midtfynsenergi.dk,,
Tlf.: 62 62 11 09, Højgårdsvej 8, 5750 Ringe.

Bor du i Ferritslev, Årslev-Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse, Allested-Vejle, Vøjstrup, Nr. Broby eller Brobyværk kan du rette henvendelse til:
Fjernvarme Fyn. Web: Forside – Fjernvarme Fyn, E-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk., Tlf 65 47 30 00, Havnegade 120, 5000 Odense C

Etabler kollektiv energiforsyning

Bor du i områder, hvor der lige nu ikke er etableret fjernvarme, kan du overveje at gå sammen med flere i dit lokalområde – fx lokalråd, grundejerforening eller andre – for at undersøge mulighederne hos det lokale fjernvarmeselskab.

Fjernvarme er en kollektiv varmeform – det betyder, at der er flere, som deler investeringen i varmerør. Derfor er bred opbakning i lokalområdet vigtigt.

Energikilder i landsbyerne

Er I interesseret i at arbejde med fjernvarme eller andre kollektive energiløsninger i jeres lokalområde, har I nedenfor mulighed for at få et overblik over energikilder i de enkelte landsbyer og deres opland.

Fjernvarme er godt for boligprisen

Mange vil også kunne opnå et bedre energimærke på deres bolig, og det kan aflæses på boligpriserne. Fjernvarme betragtes af mange potentielle boligkøbere som en mere sikker og nem varmekilde end fyr og varmepumper.

Læs mere om at skifte til fjernvarme på: Sparenergi.dk

Gode råd til energirenovering

Det er ikke kun et skifte til vedvarende energikilder, der kan påvirke din varmeregning og dit klimaaftryk positivt. Du kan også energirenovere din bolig. Få gode råd til hvordan her: Sparenergi.dk

Hvad betyder tilslutningspligt?

Tilslutningspligt betyder, at du har en pligt til at bidrage økonomisk til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet kan altså opkræve en tilslutningsafgift og en fast årlig afgift samt etablere de tekniske anlæg, som er nødvendige for at din ejendom kan blive tilsluttet kollektiv varme.

Tilslutningspligten er altså ikke en pligt til at aftage varme fra det kollektive forsyningsselskab.

Større byggerier som har et varmebehov på mere end 250 kW, også kaldet blokvarmecentraler, har dog pligt til at aftage den kollektive varme.

Tilslutningspligten kan enten være pålagt via en lokalplan eller den kan være tinglyst på din ejendom.

Hvis en eksisterende bolig får pålagt tilslutningspligt træder denne pligt normalt først i kraft 9 år efter at pligten er blevet tinglyst på ejendommen.

Ejendomme som allerede er tilsluttet det naturgas eller fjernvarme, kan blive pålagt forblivelsespligt. Det betyder, at ejendommen får de samme pligter som en ejendom som er pålagt tilslutningspligt. Der er dog ikke pligt til at betale tilslutningsafgift, da ejendommen allerede er tilsluttet.

Interesseret i lovgivningen.

Hvis du vil fordybe dig mere i lovgivningen kan læse mere på flg. link

Fremtidens varmeforsyning i landsbyer

I 2021 bestilte Fynsland sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune SDU til at udarbejde en varmeplansanalyse.
Formålet med at udarbejde en analyse er, at den skal være med til at give et perspektiv på og anbefalinger til den fremtidige varmeproduktion i små og mellemstore byer i Faaborg-Midtfyn kommune.

Analysen har vist, at selvom der er forsøgt at tage højde for fremtidige el- og gaspriser, tariffer, afgifter og tilskud samt alder af eksisterende varmeforsyning fx naturgaskedler, så er prisforskellen mellem om man vælger fjernevarmeløsninger eller individuelle varmepumpeløsninger ganske lille. Det der så bliver afgørende for om man skal vælge fjernvarme eller individuelle løsninger er:

  • Fremtidssikring–bliver oliefyr og gasfyr forbudt? StigerCO2afgiften?
  • Støj? –forskel på individuel og fællesvarmepumpe
  • Investering up front eller løbende udgift?
  • Vedligeholdelsesansvar–individuel eller del af tilkøbt ydelse?
  • Fremtidigteknologiskoptimering–fx fordel ved stor skala kobling med solceller når teknologien forbedres?
  • Industri og institutioner–hvad bidrager til at holde på dem/tiltrække dem?
  • Byudvikling–tilflytterby eller fraflytter? Hvad kan tiltrække? Bæredygtighed, fællesskab, byens image?
  • Muligt samspil med andrekvaliteter: opvarmet badesø/varmelager? Skøjtesø om vinteren?

Du kan hente flg. materialer fra analysen

I forbindelse med analysen udarbejdede SDU en varmeforsyningsmodel, som kan rekvireres ved henvendelse til kommunes landdistriktskoordinator jepja@fmk.dk

Nedenfor kan du også se hele præsentationen.