Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling handler om  at inspirerer og motivere borgere til at deltage i nærdemokratiet. Det tilstræber vi at praktiserer  gennem videndeling, samtale og uddannelse af lokalrådsrepræsentanter og engagerede ildsjæle.

Samarbejde om lokal udvikling

I 2022 gik Fynsland  sammen med fem andre kommuner omkring udbygning af lokal strategisk kapacitet. I projektet  undersøgte vi hvordan samarbejdet om lokal udvikling ser ud i seks land kommuner.
I forsommeren 2022 blev der lavet en brugerundersøgelse, hvor lokalrådsrepræsentanter, administrativt personale og politikkere deltog i en spørgeundersøgelse. Dertil blev der lavet fokusgruppeinterview med en række administrative medarbejder, der arbejder med lokal udvikling. Resultaterne heraf er sammenfattet i rapporten Samarbejde om Lokal udvikling af Anne Tortzen, Center for Borgerdialog.

Kursus for nye lokalrådsmedlemmer

Ønsker I kompetence udvikling i jeres lokalråd, kan vi skræddersy et forløb for jeres lokalområde

Interesseret kontakt

Yvonne Koch og Mette Abrahamsen Spørgsmål: Ring til Yvonne (6166 7333) /Mette (2311 3719)

0