Dialogmøder

Dialogmøder med Kultur & Lokalsamfundsudvalget

I Faaborg-Midtfyn Kommune tilstræbes at have en god dialog med de politiske udvalg hvor lokalsamfunds-, og landdistriktspolitiske emner høre under.

Træffemøder 
I hver valgperiode afholder Kultur og Lokalsamfundsudvalget  såkaldte træffemøder med lokalområderne. Det er møder hvor udvalget inviterer sig selv ud til et lokalområde og hvor lokalrådet står som vært for mødet.
Møderne afvikles i en uformel ramme, hvor borgene og lokalrådene kan sætte rammen og dagsordenspunkterne for møderne.
I 2020 har vi grundet Covid-19 situationen været nødsaget til at aflyse de flere af de planlagte møder, som er forsøges afviklet i 1. og 2. kvartal 2021.

Dialogmøder
Hvert år afvikles to møder mellem Fynsland og Kultur og Lokalsamfundsudvalget.
Grundet Covid-19 er der i 2020 kun afholdt et dialogmøde og du kan læse referater fra mødet den 19. aug. 2020 i denne pdf-fil.
2. dialogmøde er udskudt til afvikling jan. 2021.