Referater fra egnsmøder i Faaborgegnen

Her kan du få overblik over emner drøftet på egnsmøder i Faaborgegnen

DATO

DAGSORDEN

DOWNLOAD

28/01 2021

1. Status fra lokalråd
2. Orientering fra Fynslands dialogmøde med KLU
3. Udpegning af repræsentanter til Fynslands bestyrelse
4. Status på Velkomstbreve
5. Orientering om FMK Landdistriktspulje 2021
6. Borgerbudget
7. Opvækst og Læring Høring til skolestruktur
8. Evt.

06/01 2021

1. Afvikling af borgerbudget
2. Landsbyanalysen og landsbyplaner
3. Ny affaldsordning
4. Tilbud om Nærbox
5. Valg af repræsentanter til Fynslands bestyrelse
6. Evt.