Om Fynsland

Fynsland er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at understøtte lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune, i at udvikle sig på egne præmisser. Det gør vi ved at være en koordinerende og idéskabende sparringpart for såvel lokalråd som kommune.
Fynsland bærer oprindeligt navnet; Fynsland – Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune, men omtales i det daglige Fynsland.

Stiftet i 2006

Stærke lokale organiseringer er en vigtig forudsætning, hvis vi som borgere ønsker indflydelse på udvikling af eget lokalområde. Der har i landsbyerne altid været tradition for stærke lokale organiseringer og midt i 80´erne blev de første lokalråd etableret på Midtfyn. I årene op til kommunesammenlægningen i 2007, blev der taget initiativ til, at organiser alle landsbyerne i lokalråd rundt om i sognene.
30. september 2006 valgte de organiserede lokalråd at etablere Fynsland, der skulle virke som  paraplyorganisation for de 21 lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forankringen i lokalrådene er udgangspunktet, derfor er øverste myndighed for Fynsland et repræsentantskab, der består af min 2 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd i Faaborg- Midtfyn Kommune.

Repræsentantskabet bliver ledet af en bestyrelse – Fynsland, der består af min. 6 medlemmer. Disse er valgt af repræsentantskabets medlemskreds, ved at hver af egnene forud for Fynslands årsmøde vælger 2 repræsentanter, for en 1 årig periode, til at indgå i Fynslands bestyrelse.

Egne og lokalråd

Repræsentantskabet virker i det daglige ved en organisering i 3 egne:
Faaborgegnen – MitMidtfyn og Forstandsbåndet, og udgøres af de lokalråd der geografisk er knyttet hertil.
Egnene følger de af Faaborg-Midtfyn Kommune udpegede egnsgrænser.

Begrebet lokalråd dækker over foreninger, der med selvstændige vedtægter, repræsenterer og arbejder for udvikling af lokalsamfund.
Foreninger kan bærer andre navne end lokalråd

Brug Fynsland - Buddieordning

I Fynsland arbejder vi ud fra en “Buddieordning”, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem er tilkoblet på som dialogpartner / kontaktperson til lokalråd.
På Faaborgegnen er nedenstående bestyrelsesmedlem dialogpartner for:
Elna Johansen:
Mette Abrahamsen:
Niels P. Ellegaard:
I MitMidtfyn er flg. bestyrelsesmedlemmer dialogpartner for:
Gunnar Landtved: Gislev, Ringe og Rudme
Anne-Grethe Jæger: Hillerslev og Rudme
Heide Munk: Ryslinge, Vantinge og Kværndrup
I Forstadsbåndet er flg. bestyrelsesmedlemmer dialogpartner for:
Yvonne Koch:
Signe Madsen
Bo Petersen:

Egnsmøder

En væsentlig del af Fynsland DNA er at tilskønne til samarbejde på tværs af lokalrådene. Derfor afvikles egnsmøder ca. 2 til 3 gange årligt. Det er møder mellem lokalrådene inden for de enkelte egne – Faaborgegnen, MitMidtfyn og Forstandsbåndet. Ofte vil møderne tage udgangspunkt i et bestemt tema, som lokalrådne ønsker at få drøftet, men eller er dagsordene at vi koordinerer tiltage og udveksle erfaringer på tværs.

Koordinator

Fynsland har tilknyttet kommunal landdistriktskoordinator på ½ tid, som I altid kan kontakte, hvis I har spørgsmål til det lokale udviklingsarbejde.