Om Fynsland

Fynsland er en partipolitisk neutral interesseorganisation, der arbejder for at understøtte lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune, i at udvikle sig på egne præmisser. Det gør vi ved at være en koordinerende og idéskabende sparringpart for såvel lokalråd som kommune.
Fynsland bærer oprindeligt navnet; Fynsland – Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune, men omtales i det daglige Fynsland.

Stiftet i 2006

Stærke lokale organiseringer er en vigtig forudsætning, hvis vi som borgere ønsker indflydelse på udvikling af eget lokalområde. Der har i landsbyerne altid været tradition for stærke lokale organiseringer og midt i 80´erne blev de første lokalråd etableret på Midtfyn. I årene op til kommunesammenlægningen i 2007, blev der taget initiativ til, at organiser alle landsbyerne i lokalråd rundt om i sognene.
30. september 2006 valgte de organiserede lokalråd at etablere Fynsland, der skulle virke som  paraplyorganisation for de 21 lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forankringen i lokalrådene er udgangspunktet, derfor er øverste myndighed for Fynsland et repræsentantskab, der består af min 2 repræsentanter udpeget af hvert lokalråd i Faaborg- Midtfyn Kommune.

Repræsentantskabet bliver ledet af en bestyrelse – Fynsland, der består af min. 6 medlemmer. Disse er valgt af repræsentantskabets medlemskreds, ved at hver af egnene forud for Fynslands årsmøde vælger 2 repræsentanter, for en 1 årig periode, til at indgå i Fynslands bestyrelse.

Egne og lokalråd

Repræsentantskabet virker i det daglige ved en organisering i 3 egne:
Faaborgegnen – MitMidtfyn og Forstandsbåndet, og udgøres af de lokalråd der geografisk er knyttet hertil.
Egnene følger de af Faaborg-Midtfyn Kommune udpegede egnsgrænser.

Begrebet lokalråd dækker over foreninger, der med selvstændige vedtægter, repræsenterer og arbejder for udvikling af lokalsamfund.
Foreninger kan bærer andre navne end lokalråd

Landdistriktskoordinator

Fynsland har tilknyttet kommunal landdistriktskoordinator på ½ tid, som I altid kan kontakte, hvis I har spørgsmål til det lokale udviklingsarbejde.
Jens Peter Jacobsen, jepja@fmk.dk , Tlf. 72 53 20 74

Understøtning af lokalråd - Buddieordning

Forudsætningen for at “løfte” og udvikle landbyer og lokalområder i Faaborg-Midtfyn Kommune er et tæt samarbejde mellem lokalråd og Fynsland. Dette understøttes i Fynslands bestyrelse via den såkaldte  “Buddieordning”, hvor det enkelte bestyrelsesmedlem er tilkoblet et eller flere lokalråd som dialogpartner / kontaktperson.

Faaborgegnen
Nikolaj D. Lemvig Nielsen: Diernæs Lokalråd og Bøgebjerg Lokalråd.
Mikael Kristensen: Haastrup Udviklingsråd og Bakkelandet (V-Hæsinge)
Mette Abrahamsen: Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge
Jens Bruntse: Faldsled-Millinge- Svanninge Lokalråd og Lokalrådet for Horne Land

MitMidtfyn
Gunnar Landtved:  Ryslinge Lokalråd , Ringe, Gestelev-Heden-Vantinge Lokalråd  og Hillerslev Sogns Lokalråd
Frank Andersen: Kværndrup Lokalråd, Rudme Lokalråd, Krarup-Espe Lokalråd og Gislev Lokalråd

Forstadsbåndet
Yvonne Koch: Søllinge Lokalråd og Forum Rolfsted-Ferritslev
Signe Madsen: Allested-Vejle Lokalråd  og Brobyværk Lokalråd
Bo Petersen: Nr. Broby lokalråd  og Nr. Lyndelse – Nr. Søby Lokalråd
Per Jensen: Årslev – Sdr. Nærå lokalråd

Egnsmøder

En væsentlig del af Fynsland DNA er at tilskønne til samarbejde på tværs af lokalrådene. Derfor afvikles egnsmøder ca. 2 til 3 gange årligt. Det er møder mellem lokalrådene inden for de enkelte egne – Faaborgegnen, MitMidtfyn og Forstandsbåndet. Ofte vil møderne tage udgangspunkt i et bestemt tema, som lokalrådne ønsker at få drøftet, men eller er dagsordene at vi koordinerer tiltage og udveksle erfaringer på tværs.