Slå i gang puljen

Slå i gang pulje  er en pulje hvor Faaborg-Midtfyn Kommune  stiller 125.000 kr. til rådighed i 2023.
Pr. 4.7 2023  er der uddelt 80.425 kr. fra puljen.

Op til 10.000 kr. pr projekt

Puljens formål er at støtte mindre og hurtigt gennemførte  (3 mdr.) projekter med en finansiering op til 10.000 kr. pr. projekt.
Puljen kan søges løbende og  administreres af Fynsland, med kommunal administrativ involvering via  kommunens landdistriktskoordinator.
Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur og Lokalsamfundsudvalget orienteres om bevillinger fra puljen.

Puljens formål er at yde støtte til bl.a.:

 • Projekter der indeholde nye idéer og skal være med til at skabe nye muligheder for en større gruppe borgere i lokalområdet
 • Formidling og kommunikation
 • Forundersøgelser og skitsetegninger til større projekter

Kriterier for Slå i gang puljen

 • Der skal foreligge egen- eller anden medfinansiering via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Projekterne skal være gennemført inden for 3 måneder
 • Der gives ikke støtte til vedligeholdelse og drift
 • At understøtte landsbyforskønnende initiativer og ”pausepladser”
 • Projektet må ikke være påbegyndt
 • Projekter der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er
  innovativt eller nytænkende vil blive foretrukket
 • Der skal foreligge egne- eller anden form for medfinansiering enten
  via frivilligt arbejde eller økonomi
 • Projekterne skal afvikles i Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Hvis et projekt har søgt eller modtaget støtte i andre puljer skal
  dette oplyses i ansøgningen

Hvem kan der ydes tilskud til?
Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner. Enkeltpersoner og selvejende institutioner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer.

Puljen søges gennem Faaborg-Midtfyn Kommunes Puljecenter, søg puljen