Egnsrepræsentanter

I organiseringen af Fynsland benytter vi begrebet egnsrepræsentanter.
Det henviser til, at lokalrådene har valgt at organisere sig inden for de 3 egne, som kommunen geografisk har organiseret sig i.
Det er: Faaborgegnen – MitMidtfyn og Forstandsbåndet, og udgøres af de lokalråd der geografisk er knyttet hertil.

Egne

Forstadsbåndet udgøres af  lokalrådene i : Årslev/Sdr. Nærå – Ferritslev/Rolfsted – Nr. Lyndelse/Nr. Søby – Allested-Vejle – Søllinge – Nr. Broby og Brobyværk.

MitMidtfyn udgøres af lokalrådene i :  Gestelev/Heden/Vantinge – Hillerslev – Rudme – Kværndrup – Gislev – Ryslinge – Krarup/Espe og Byforum Ringe

Faaborgegnen udgøres af lokalrådene i :  Haastrup – Horne Land – Diernæs – Faldsled/Millinge/Svanninge – Korinth/Ø. Hæsinge –  Bøgebjerg – V. Hæsinge

I de enkelte egne afholde kvartalsvise møder såkaldte egnsmøder.

Det er på disse møder forud for Fynslands årsmøde i februar at hvert egn vælger min. 2 repræsentanter, for en 1 årig periode, til at indgå i Fynslands bestyrelse.

Repræsentanter

Faaborgegnen har for 2024 valgt flg. repræsentanter:

Mette Abrahamsen godabrahamsen@gmail.com
Mikael Kristensen mikael041259@gmail.com

 

MitMidtfyn har for 2024 valgt flg. repræsentanter:

Gunnar Landtved gunnar@landtved.dk
Jette Nielsen jettefn@hotmail.com
Kim Petersen luphi@outlook.dk

 

Forstadsbåndet har for 2024 valg fl. repræsentanter

Bo Petersen bop@mail.dk
Yvonne Koch yvonnerkoch@gmail.com
Signe Madsen signe@fryde.dk